รองเท้าวิบาก

สินค้ามีขนาดใหญ่และมีน้ำหนักมาก ต้องใส่กล่องพร้อมกันกระแทก