Privacy Policy

นโยบายความเป็นส่วนตัว

1.บทนำของนโยบายความเป็นส่วนตัว

1.1  บริษัทโปรชอพ แพดด็อคจำกัดให้ความสำคัญกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างจริงจังบริษัทจะปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคลตามที่มีผลบังคับใช้กับบริษัท

1.2  ในระหว่างการให้บริการหรือการเข้าถึงแพลตฟอร์มของบริษัท(ตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดในการให้บริการ) บริษัทจะรวบรวมข้อมูลรวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

1.3  นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้มีไว้เพื่อให้ท่านรับทราบเกี่ยวกับการใช้กระบวนการและการจัดเก็บข้อมูลของทางบริษัทที่เก็บรวบรวมและได้รับมาระหว่างการให้บริการหรือการเข้าถึงแพลตฟอร์มแก่ท่านบริษัทจะจัดเก็บรวบรวมใช้และเปิดเผยข้อมูลความเป็นส่วนตัวตามนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เท่านั้น

1.4  เป็นสิ่งสำคัญสำหรับท่านที่ต้องอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้กับนโยบายอื่นๆที่บังคับใช้ที่ทางบริษัทได้ระบุไว้โดยเฉพาะในเรื่องการรวบรวมและการจัดเก็บข้อมูลความเป็นส่วนตัวของท่านเพื่อให้ลูกค้าได้ตระหนักว่าทางบริษัทได้เก็บรวบรวมข้อมูลอย่างไรและนำไปใช้ข้อมูลส่วนตัวของท่านอย่างไร

1.5การคลิกหรือการเข้าตรวจสอบ”การลงทะเบียน” “ข้าพเจ้ายอมรับถึงนโยบายความเป็นส่วนตัวของแพดด็อค” หรือข้อความอื่นที่คล้ายกันที่หน้าบริการลงทะเบียนของแพดด็อคลูกค้ายอมรับว่าได้รับการแจ้งและเข้าใจถึงเงื่อนไขของนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้และลูกค้าได้ยอมรับในการจัดเก็บและประมวลข้อมูลความเป็นส่วนตัวตามที่ได้อธิบายไว้และภายใต้เงื่อนไขนี้

1.6  บริษัทอาจมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ได้เป็นคราวๆไปการเปลี่ยนแปลงใดๆที่ทางบริษัทจัดมีขึ้นทางบริษัทจะประกาศไว้ในหน้าเพจหรือที่อื่นที่เหมาะสมหรือแจ้งเตือนแก่ลูกค้าเป็นอีเมล์ขณะที่ลูกค้าใช้บริการการเข้าถึงแพลตฟอร์มหรือการเข้าใช้บริการรวมถึงคำสั่งการสั่งซื้อบนแฟลตฟอร์ม ถือเป็นการรับทราบและยอมรับถึงการเปลี่ยนแปลงที่ทางบริษัทได้ทำการเปลี่ยนแปลงแก้ไขเรื่องถึงนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ตามที่ได้แจ้งท่านไว้ในอีเมล์กรุณาตรวจสอบอีเมล์เพื่อดูการเปลี่ยนแปลงหรือการแก้ไขใดๆถึงนโยบายความเป็นส่วนตัว

1.7 นโยบายความเป็นส่วนตัวใช้กับการประกาศอื่นๆข้อสัญญาและข้อความยินยอมที่เกี่ยวกับการเก็บข้อมูลการใช้และการเปิดเผยข้อมูลสำหรับข้อมูลความเป็นส่วนตัวของท่านต่อบริษัทและจะไม่มีการยกเลิกจนกว่าบริษัทได้กำหนดไว้เป็นอย่างอื่น

1.8 ท่านสามารถเข้าชมแพลตฟอร์มและเรียกดูโดยไม่ต้องระบุถึงรายละเอียดข้อมูลส่วนตัวอย่างไรก็ตามท่านต้องลงชื่อสมัครเข้าใช้บัญชีหากท่านต้องการใช้บริการต่างๆหากท่านมีความเห็นข้อเสนอแนะหรือการร้องเรียนในเรื่องที่เกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัวของท่านกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายข้อมูลของบริษัทผ่านทางติดต่อบริษัทบนหน้าเวปไซต์

2. ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทเก็บรวบรวมจากท่าน

2.1 ข้อมูลความเป็นส่วนตัวหมายถึงข้อมูลใดๆไม่ว่าจะบันทึกอยู่ในรูปแบบข้อมูลเอกสารหรือไม่ก็ตามซึ่งข้อมูลระบุความเป็นตัวตนของบุคคลมีความชัดเจนหรือสามารถระบุได้อย่างสมเหตุผลและตรงไปตรงมาโดยผู้ถือครอบครองข้อมูล หรือเมื่อร่วมกับข้อมูลอื่นโดยตรงและที่สามารถระบุได้อย่างแน่ชัด

2.2 บริษัทจะเก็บข้อมูลจากท่านดังต่อไปนี้:

ก.ข้อมูลระบุตัวตนตัวอย่างเช่นชื่อของท่านเพศวันเกิด

ข.ข้อมูลติดต่อตัวอย่างเช่นที่อยู่การจัดส่งใบเสร็จที่อยู่ในการจัดส่งสินค้าอีเมล์และเบอร์โทรศัพท์

ค.ข้อมูลบัญชีตัวอย่างเช่นบัญชีธนาคารและรายละเอียดการชำระเงิน

ง.ข้อมูลการทำธุรกรรมตัวอย่างเช่นรายละเอียดเกี่ยวกับการชำระเงิแก่ท่านและจากท่านและรายละเอียดสินค้าและบริการอื่นๆที่ท่านได้ซื้อจากบริษัท

จ.ข้อมูลเทคนิคตัวอย่างเช่นหมายเลขที่ใช้สำหรับระบุตัวตนของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่ออยู่บนเครือข่าย(IP) ข้อมูลการเข้าระบบประเภทเบราเซอร์และเวอร์ชั่นการตั้งค่าเวลาและที่ตั้งการเชื่อมต่อและประเภทของเบราเซอร์ที่ใช้เชื่อต่อระบบปฏิบัติการและแพลตฟอร์มและเทคโนโลยีอื่นๆบนอุปกรณ์ที่ท่านใช้เข้าระบบแพลตฟอร์ม

ฉ.ข้อมูลส่วนตัวตัวอย่างเช่นชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านการสั่งซื้อหรือคำสั่งซื้อจากท่านความสนใจการตั้งค่าการตอบรับและการตอบแบบสำรวจ

ช.ข้อมูลการใช้งานตัวอย่างเช่นข้อมูลการเข้าใช้แพลตฟอร์มของท่านสินค้าและบริการอื่นๆและ

ซ.ข้อมูลการตลาดและการติดต่อสื่อสารตัวอย่างเช่นความพึงพอใจในการรับข้อมูลการตลาดจากทางบริษัทและบุคคลภายนอกของบริษัทและความพึงพอใจในการติดต่อสื่อสาร

2.3 ในระหว่างที่ท่านใช้แพลตฟอร์มและการให้บริการใดๆทางบริษัทได้รับข้อมูลส่วนตัวจากท่านในกรณีดังต่อไปนี้ได้:

ก.เมื่อท่านสร้างบัญชีผู้ใช้กับบริษัท

ข.เมื่อท่านสมัครใช้การบริการใดๆหรือการสั่งซื้อสินค้าใดๆที่มีอยู่บนแฟลตฟอร์ม

ค.เมื่อท่านเข้าใช้ถึงรูปแบบและการทำงานที่ปรากฏอยู่บนแพลตฟอร์มและการบริการอื่นๆของบริษัท

ง.เมื่อท่านสมัครรับข้อมูลสื่อโฆษณาหรือหลักประกันด้านการตลาดของบริษัท

จ.เมื่อท่านได้เข้าร่วมการแข่งขันส่วนลดหรือแบบสอบถาม

ฉ.เมื่อท่านเข้าสู่ระบบด้วยบัญชีผู้ใช้บนแพลตฟอร์มของบริษัทหรือติดต่อบริษัทผ่านทางบริการภายในหรือแอพพลิเคชั่นตัวอย่างเช่นเฟสบุ๊คกูเกิ้ลและ

ช.เมื่อท่านติดต่อโดยไม่ผ่านระบบออนไลน์รวมถึงเมื่อท่านติดต่อกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้าซึ่งเป็นเอาท์ซอร์สจของบริษัท

2.4 ท่านต้องส่งข้อมูลส่วนตัวซึ่งมีความถูกต้องและไม่เป็นการหลอกลวงและท่านจะแจ้งข้อมูลล่าสุดและแจ้งเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงบริษัทมีสิทธิในการเรียกร้องให้ท่านส่งเอกสารเพื่อยืนยันถึงข้อมูลส่วนตัวของท่านที่ท่านได้ให้ไว้ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการตรวจสอบลูกค้าของบริษัท

2.5บริษัทจะเก็บข้อมูลความเป็นส่วนตัวของท่านเมื่อท่านสมัครใจตกลงส่งข้อมูลความเป็นส่วนตัวให้กับบริษัทแต่หากท่านเลือกที่จะไม่ส่งมอบข้อมูลความเป็นส่วนตัวให้แก่บริษัทหรือต่อมายกเลิกความยินยอมของบริษัทในการใช้ข้อมูลความเป็นส่วนตัวบริษัทไม่สามารถให้บริการของบริษัทหรือเข้าถึงแพลตฟอร์มได้

2.6 ท่านสามารถเข้าสู่ระบบและอัพเดทข้อมูลส่วนบุคคลและส่งมาให้กับบริษัทได้ตลอดเวลาตามที่ได้อธิบายไว้ด้านล่างนี้

2.7 หากท่านให้ข้อมูลส่วนบุคคลใดๆของบุคคลภายนอกแก่ทางบริษัทท่านรับรองและรับประกันว่าท่านได้รับความยินยอมจากบุคคลภายนอกที่ท่านได้แชร์และส่งมอบข้อมูลส่วนบุคคลของเขา/เธอให้กับบริษัทเพื่อให้บริษัทได้จัดเก็บข้อมูลใช้หรือเปิดเผยซึ่งข้อมูลนั้นที่เป็นไปตามนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้หากท่านสำหรับใช้บัญชีแพดด็อคโดยผ่านทางช่องทางโซเชียลมีเดียบัญชีอื่นหรือการเชื่อมโยงบัญชีแพดด็อคกับบัญชีโซเชียลมีเดียอื่นของท่าน หรือการใช้โซเชียลมีเดียของแพดด็อคในรูปแบบอื่นบริษัทสามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านซึ่งท่านสมัครใจได้ให้ไว้กับผู้ให้บริการโซเชียลมีเดียตามนโยบายของผู้ให้บริการและบริษัทจะจัดการกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้เป็นไปตามนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้

2.8 หากท่านใช้บัญชีแพดด็อคโดยผ่านทางช่องทางโซเชียลมีเดียบัญชีอื่นหรือการเชื่อมโยงบัญชีแพดด็อคกับบัญชีโซเชียลมีเดียอื่นของท่านหรือการใช้โซเชียลมีเดียของแพดด็อคในรูปแบบอื่นบริษัทสามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านซึ่งท่านสมัครใจได้ให้ไว้กับผู้ให้บริการโซเชียลมีเดียตามนโยบายของผู้ให้บริการและบริษัทจะจัดการกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้เป็นไปตามนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้

3. การใช้และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

3.1 ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทเก็บมาจากท่านจะนำไปใช้โดยบริษัทหรือแชร์หรือส่งมอบให้กับบุคคลภายนอก(รวมถึงบริษัทที่เกี่ยวข้องผู้ให้บริการซึ่งเป็นบุคคลภายนอกและผู้ให้บริการและบริษัทที่เกี่ยวข้องของบุคคลภายนอกและผู้ขายซึ่งเป็นบุคคลภายนอก) สำหรับบางส่วนหรือทั้งหมดเพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

ก.เพื่ออำนวยความสะดวกในการใช้บริการและการเข้าถึงแพลตฟอร์มรวมถึงการตอบข้อสงสัยข้อเสนอแนะการเรียกร้องหรือข้อพิพาทผ่านทางตัวแทนบริการลูกค้าซึ่งเป็นบุคคลภายนอก

ข.เพื่อดำเนินการตามคำสั่งซื้อของท่านผ่านแพลตฟอร์ม

ค.การชำระเงินค่าสินค้าที่ท่านชำระผ่านแพลตฟอร์มจะถูกดำเนินการโดยตัวแทนของทางบริษัท

ง.การส่งมอบสินค้าที่ท่านสั่งซื้อผ่านแพลตฟอร์มบริษัทจะส่งข้อมูลส่วนตัวให้กับบุคคลภายนอกเพื่อทำการจัดส่งสินค้าให้แก่ท่าน(ตัวอย่างเช่นให้แก่ผู้จัดส่งหรือผู้จัดจำหน่ายของบริษัท)

จ.เพื่ออัพเดทการส่งมอบสินค้าแก่ท่านไม่ว่าสินค้านั้นจำหน่ายผ่านแพลตฟอร์มโดยบริษัทหรือโดยผู้ขายซึ่งเป็นบุคคลภายนอกและเพื่อวัตถุประสงค์ในการสนับสนุนลูกค้า

ฉ.เปรียบเทียบข้อมูลและยืนยันกับบุคคลภายนอกเพื่อยืนยันความถูกต้องของข้อมูล

ช.ให้กับผู้จัดการบัญชีของท่าน(ถ้ามี) กับทางบริษัท

ซ.เพื่อตรวจสอบและทำธุรกรรมทในการชำระเงินที่ท่านได้ทำผ่านระบบออนไลน์

ฌ.เพื่อตรวจสอบการดาวน์โหลดข้อมูลจากแพลตฟอร์ม

ญ.เพื่อปรับปรุงรูปแบบหรือเนื้อหาของหน้าเว็บเพจบนแพลตฟอร์มเเละปรับเปลี่ยนให้กับผู้ใช้

ฎ.เพื่อระบุผู้เข้าชมบนแพลตฟอร์ม

ฏ.เพื่อทำการวิจัยเกี่ยวกับข้อมูลประชากรและพฤติกรรมของผู้ใช้

ฐ.เพื่อเสนอข้อมูลที่บริษัทเห็นว่าเป็นประโยชน์หรือที่ท่านร้องขอจากบริษัทรวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับผู้ขายสินค้าและบริการของบุคคลภายนอกซึ่งการให้ข้อมูลนี้ท่านได้ยืนยันว่าท่านไม่มีวัตถุประสงค์ที่จะนำไปติดต่อเพื่อจุดประสงค์เหล่านี้

ฑ.ตามที่ได้รับความยินยอมจากท่านตามกฎหมายที่มีผลบังคับใช้กับบริษัทบริษัทอาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อส่งเอกสารการตลาดหรือการส่งเสริมการขายเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการของทางบริษัทหรือผู้ขายซึ่งเป็นบุคคลที่สามเป็นคราวคราวไปและ

ฒ.ทางบริษัทอาจดำเนินการตัดสินใจให้โดยอัตโนมัติเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ใดๆนี้

3.2 ท่านสามารถยกเลิกการติดตามการรับข้อมูลการตลาดได้ตลอดระยะเวลาโดยใช้ตัวเลือกยกเลิกการติดตามในส่วนของเนื้อหาการตลาดอิเล็กทรอนิกส์บริษัทอาจใช้ข้อมูลติดต่อของท่านเพื่อส่งจดหมายจากทางบริษัทและจากบริษัทที่เกี่ยวข้อง

3.3 ในกรณียกเว้นทางบริษัทอาจต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตัวอย่างเช่นเมื่อมีเหตุอันควรเชื่อว่าการเปิดเผยข้อมูลนั้นมีความจำเป็นในการป้องกันภัยคุกคามต่อชีวิตหรือสุขภาพหรือเพื่อวัตถุประสงค์ในการบังคับใช้กฎหมายหรือเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและตามข้อกำหนดและข้อเรียกร้องใดๆ

3.4 บริษัทอาจแชร์และอนุญาตให้แชร์ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านกับบุคคลภายนอกและบริษัทในเครือเพื่อวัตถุประสงค์ใดๆที่กล่าวไว้ข้างต้นรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะการอำนวยความสะดวกในการใช้บริการการดำเนินทางธุรกรรมให้สำเร็จเพื่อจัดการบัญชีและความสัมพันธ์ของบริษัทกับท่านเพื่อการตลาดและปฏิบัติตามกฎหมายหรือข้อกำหนดและข้อเรียกร้องใดๆที่บริษัทเห็นสมควรในการแชร์ข้อมูลส่วนตัวของท่านกับพวกเขาบริษัทจะให้ความมั่นใจว่าบุคคลที่สามและบริษัทในเครือจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนตัวของท่านให้ปลอดภัยจากบุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าถึงเก็บใช้เปิดเผยหรือความเสี่ยงที่คล้ายกันและเก็บข้อมูลความเป็นส่วนตัวของท่านไว้ตราบเท่าที่พวกเขาต้องการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าวข้างต้น

4. การเพิกถอนความยินยอมและการให้ลบหรือทำข้อมูลให้เป็นนิรนามซึ่งข้อมูลส่วนบุคคล

4.1 ท่านอาจแจ้งการเพิกถอนการให้ความยินยอมของท่านในการใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลในวัตถุประสงค์ใดๆหรือในลักษณะที่ได้ระบุไว้ข้างต้นได้ตลอดเวลาหรือร้องขอให้ลบหรือทำข้อมูลให้เป็นนิรนามซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลโดยติดต่อเจ้าหน้าที่ป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลตามรายละเอียดการติดต่อที่ได้ระบุไว้ด้านบน

4.2 โปรดทราบว่าหากท่านแจ้งเตือนการเพิกถอนการให้ความยินยอมในการใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อจุดประสงค์หรือในลักษณะที่ระบุไว้ข้างต้นหรือร้องขอให้ลบหรือทำข้อมูลให้เป็นนิรนามซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่านทางบริษัทอาจไม่สามารถให้บริการสินค้าหรือบริการอื่นๆแก่ท่านหรือปฏิบัติตามสัญญาใดๆที่มีกับท่านและบริษัทจะไม่รับผิดในกรณีที่บริษัทไม่ได้ให้บริการสินค้าหรือการบริการของบริษัทแก่ท่านหรือปฏิบัติตามสัญญาที่มีกับท่านบริษัทมีสิทธิตามกฏหมายและการเยียวยาใดๆทางบริษัทขอสงวนไว้ซึ่งเหตุดังกล่าวนี้

5. การแก้ไขเพิ่มเติมข้อมูลส่วนบุคคล

5.1 เป็นสิ่งสำคัญที่ท่านต้องให้ข้อมูลส่วนบุคคลที่ถูกต้องท่านมีหน้าที่ในการแจ้งหากมีการเปลี่ยนแปลงซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่านหรือในกรณีที่ท่านเชื่อว่าข้อมูลส่วนตัวของท่านที่ทางบริษัทมีไม่ถูกต้องไม่สมบูรณ์หรืออาจทำให้เข้าใจผิดหรือเป็นข้อมูลเก่าท่านสามารถอัพเดทข้อมูลส่วนบุคคลได้ตลอดเวลาโดยการเข้าจากบัญชีท่านไปที่แพลตฟอร์มหากท่านไม่สามารถทำการอัพเดทข้อมูลส่วนบุคคลผ่านทางบัญชีของท่านได้ท่านสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ป้องกันข้อมูลส่วนตัวตามรายละเอียดการติดต่อที่ได้ให้ไว้ด้านบนนี้

5.2 บริษัททำตามขั้นตอนเพื่อแชร์ข้อมูลความเป็นส่วนตัวที่อัพเดทของท่านกับบุคคลภายนอกและบริษัทในเครือ ซึ่งบุคคลที่ทางบริษัทแชร์ก็แต่เมื่อเห็นว่าข้อมูลนั้นยังมีความจำเป็นตามวัตถุประสงค์ที่ได้กล่าวมาข้างต้น

6. การเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

6.1 หากท่านต้องการขอทราบข้อมูลเกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัวของท่านที่ทางบริษัทได้เก็บไว้หรือมีข้อสงสัยในวิธีการเก็บข้อมูลที่ได้ใช้หรือได้เปิดเผยโดยทางบริษัทในปีที่ผ่านมากรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ป้องกันข้อมูลส่วนตัวตามรายละเอียดติดต่อที่ได้ให้ไว้ด้านบนเพื่อความรวดเร็วในการดำเนินตามคำขอของท่านอาจมีความจำเป็นในการขอข้อมูลเพิ่มเติมตามคำขอของท่าน

6.2 ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าดำเนินการสำหรับการดึงข้อมูลส่วนตัวของท่านที่ได้บันทึกไว้หากเป็นกรณีเช่นนั้นทางบริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบถึงค่าดำเนินการก่อนที่บริษัทจะดำเนินการตามคำขอของท่าน

6.3 บริษัทจะตอบกลับตามคำขอของคุณโดยเร็วที่สุดหากทางบริษัทไม่ตอบกลับคำขอของคุณภายในยี่สิบเอ็ด(21) วันนับตั้งแต่วันที่คุณส่งคำขอบริษัทจะเเจ้งท่านเป็นลายลักษณ์อักษรหากทางบริษัทไม่สามารถให้ข้อมูลส่วนตัวใดๆหรือทำการแก้ไขตามคำขอของท่านบริษัทจะแจ้งท่านให้ทราบถึงสาเหตุที่ทางบริษัทไม่สามารถกระทำการดังกล่าวได้(เว้นแต่ในกรณีที่บริษัทไม่มีความจำเป็นต้องดำเนินการตามคำขอภายใต้กฎหมายข้อมูลส่วนบุคคลที่บังคับใช้กับบริษัท)

7. ความปลอดภัยของข้อมูลส่วนตัวของท่าน

7.1 เพื่อป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากบุคคลผู้ไม่มีอำนาจเข้าถึงการเก็บใช้เปิดเผยทำซ้ำแก้ไขจำหน่ายหรือความเสี่ยงในทำนองเดียวกันของข้อมูลทางบริษัทได้นำมาตรการการจัดการทางกายภาพและด้านเทคนิคที่เหมาะสมมาใช้ตัวอย่างเช่น

ก.การจำกัดการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลให้กับบุคคลที่ต้องการเข้าใช้

ข.ติดตั้งผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีเพื่อป้องกันการเข้าถึงคอมพิวเตอร์โดยไม่ได้รับอนุญาต

ค.ลบหรือไม่ระบุข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กฎหมายบังคับใช้เมื่อไม่ต้องการใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางกฎหมายหรือธุรกิจอีกต่อไปและ

ง.ใช้128 SSL บิต(ระบบล็อคเข้ารหัส) เมื่อประมวลผลข้อมูลทางการเงินของคุณ

7.2 หากท่านเชื่อว่าความเป็นส่วนตัวของท่านถูกละเมิดโดยแพดด็อคกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ป้องกันข้อมูลความเป็นส่วนตัวตามรายละเอียดติดต่อที่ให้ไว้ด้านบน

7.3 ท่านควรระวังไว้ด้วยว่าไม่มีวิธีการใดของส่งข้อมูลผ่านทางระบบอินเตอร์เน็ตหรือวิธีการจัดเก็บข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่มีความปลอดภัยอย่างสมบูรณ์ในขณะที่ความปลอดภัยไม่สามารถเป็นตัวรับรองได้แต่บริษัทจะพยายามป้องกันความปลอดภัยถึงข้อมูลและตรวจสอบและปรับปรุงมาตการการรักษาความปลอดภัยอยู่เสมอ

7.4 รหัสผ่านของท่านเป็นกุญแจสำคัญสำหรับการเข้าใช้บัญชีกรุณาใช้ตัวเลขตัวอักษรและเครื่องหมายพิเศษที่มีความเฉพาะและกรุณาห้ามแชร์รหัสผ่านแพดด็อคของท่านกับใครหากท่านใช้รหัสผ่านของท่านกับบุคคลอื่นท่านมีหน้าที่ต้องรับผิดชอบต่อการกระทำที่เกิดขึ้นจากบัญชีชื่อของท่านและผลกระทบนั้นๆหากท่านเสียการควบคุมซึ่งรหัสผ่านหรือเสียการควบคุมถึงข้อมูลส่วนตัวหรือข้อมูลอื่นๆที่ได้ส่งให้กับแพดด็อคถือว่าท่านต้องรับผิดชอบและมีผลผูกพันต่อการกระทำนั้นตามกฎหมายดังนั้นหากรหัสผ่านของท่านถูกเปลี่ยนด้วยเหตุผลใดก็ตามหรือหากท่านมีเหตุผลอันควรเชื่อว่ารหัสผ่านของท่านถูกเปลี่ยนแปลงให้ท่านติดต่อกับทางบริษัทและขอเปลี่ยนรหัสผ่านทันทีบริษัทขอเตือนให้ท่านออกจากระบบบัญชีผู้ใช้และปิดหน้าค้นหาหลังจากที่ท่านได้ใช้คอมพิวเตอร์ที่ใช้ร่วมกันกับบุคคลอื่น

8. การเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

8.1 บริษัทจัดเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ตราบเท่าที่จำเป็นหรือตามกฎหมายหรือเท่าที่มีความจำเป็นตามวัตถุประสงค์ที่ได้มีการเก็บข้อมูลนั้นไว้

8.2 บริษัทจะหยุดการเก็บข้อมูลความเป็นส่วนตัวหรือลบข้อมูลที่มีความเชื่อมโยงกับท่านตามที่มีเหตุผลพอสมควรที่จะถือว่าการเก็บข้อมูลดังกล่าวไม่ได้มีไว้เพื่อวัตถุประสงค์ตามที่ได้เก็บข้อมูลไว้ก่อนนี้และไม่มีความจำเป็นต่อกฎหมายหรือต่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจอีกต่อไป

9. เด็กผู้เยาว์ที่อายุต่ำกว่า18 ปี

9.1 แพดด็อคไม่ขายสินค้าให้กับเด็กที่อายุต่ำกว่า20 ปีหรือให้บริการใดๆหรือการใช้แพลตฟอร์มแก่เด็กที่อายุต่ำกว่า20 ปีและบริษัทไม่เก็บข้อมูลส่วนตัวที่เกี่ยวข้องกับเด็กซึ่งมีอายุต่ำกว่า20 ปี

9.2 หากท่านอายุต่ำกว่า18 ปีท่านสามารถใช้บริการเว็ปไซต์ของบริษัทได้โดยมีผู้ปกครองและพ่อแม่คอยดูเเล

10. การเก็บข้อมูลของระบบ

10.1 บริษัทหรือผู้ให้บริการที่มีอำนาจอาจใช้คุกกี้หรือเว็บบีคอนหรือระบบเทคโนโลยีอื่นๆเพื่อทำการจัดเก็บข้อมูลเพื่อให้สามารถให้บริการท่านได้ดีรวดเร็วปลอดภัยและเป็นส่วนตัวมากขึ้นเมื่อท่านเข้าใช้บริการหรือเข้าใช้แพลตฟอร์ม

10.2เมื่อท่านเข้าใช้แพลตฟอร์มผ่านคอมพิวเตอร์ของท่านหรืออุปกรณ์โทรศัพท์หรือเครื่องมือชนิดอื่นๆด้วยระบบอินเตอร์เน็ตnระบบเซิร์ฟเวอร์ของบริษัทจะทำการบันทึกข้อมูลโดยอัตโนมัติซึ่งบราวเซอร์ของท่านจะส่งไม่ว่าเวลาใดที่ท่านเข้าสู่เว็บไซต์โดยอาจมีข้อมูลดังต่อไปนี้รวมอยู่ด้วย

ก. ไอพีแอดเดรสของคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์สื่อสาร

ข. ประเภทของเบราว์เซอร์

ค. หน้าเว็บเพจที่ท่านได้เข้าชมก่อนที่ท่านจะเข้ามาที่แพลตฟอร์มของบริษัท

ง. หน้าเพจภายในแพลตฟอร์มที่ท่านเข้าชม

จ. เวลาที่ใช้ในหน้าเพจรายการและข้อมูลที่ค้นหาบนแพลตฟอร์มวันและเวลาที่เขาใช้และสถือติอื่นๆ

10.3 ข้อมูลที่จัดเก็บเพื่อการวิเคราะห์และประมวลผลเพื่อนำไปใช้ในการปรับปรุงเว็บไซต์และการบริการและสินค้าที่บริษัทได้ให้บริการ

10.4 คุกกี้คือไฟล์ข้อความขนาดเล็ก(ซึ่งส่วนใหญ่ประกอบด้วยตัวอักษรและตัวเลข) จัดเก็บอยู่ในหน่วยความจำของเบราว์เซอร์หรืออุปกรณ์ของท่านเมื่อท่านเข้าใช้เว็บไซต์หรือดูข้อความซึ่งเป็นการช่วยให้ทางบริษัทได้รับรู้ถึงอุปกรณ์หรือเบราว์เซอร์และช่วยให้บริษัทปรับเปลี่ยนเนื้อหาให้ตรงตามความสนใจของท่านอย่างรวดเร็วและทำให้การบริการและแพลตฟอร์มมีประโยชน์และสะดวกต่อท่านมากขึ้น

10.5 ท่านสามารถเข้าจัดการและลบคุกกี้ผ่านทางระบบเบราว์เซอร์หรือการตั้งค่าได้สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตั้งค่านี้ให้หาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่การช่วยเหลือของเบราว์เซอร์และอุปกรณ์ของท่าน

10.6 เว็บบีคอนคือภาพกราฟิกขนาดเล็กที่อาจรวมอยู่ในบริการและแพลตฟอร์มของบริษัทซึ่งช่วยให้บริษัทสามารถนับจำนวนผู้ใช้ที่ได้เข้ามาดูหน้าเว็บเพื่อให้บริษัทสามารถเข้าใจถึงความชอบและความสนใจของท่านได้ดียิ่งขึ้น

11. สิทธิของแพดด็อคในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

11.1 ท่านรับทราบและยอมรับว่าแพดด็อคมีสิทธิ์ในการเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของท่านในกรณีที่มีกฎหมายกฎระเบียบรัฐบาลภาษีการบังคับใช้กฎหมายหรือต่อผู้มีอำนาจหรือต่อเจ้าของผู้มีสิทธิ์หรือในกรณีที่มีเหตุผลอันสมควรที่แพดด็อคเชื่อว่าการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลมีความจำเป็นเพื่อวัตถุประสงค์ในการปฎิบัติตามหน้าที่ข้อกำหนดหรือการร่วมมือใดไม่ว่าจะโดยสมัครใจหรือได้รับคำสั่งมาเพื่อให้ความร่วมมือตามคำสั่งการสืบสวนและหรือตามที่ร้องขอจากบุคคลเหล่านั้นตามขอบเขตที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายที่บังคับใช้ท่านตกลงยินยอมจะไม่กระทำการใดใดและหรือสละสิทธิ์ของท่านที่จะกระทำการใดต่อแพดด็อคสำหรับการเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวตามสถานการณ์เช่นว่านี้

12. หน้าเว็บไชต์ของบุคคลภายนอก

แพลตฟอร์มอาจมีลิงก์เชื่อมไปยังเว็บไซต์อื่นๆที่ดำเนินการโดยบุคคลภายนอกเช่นบริษัทในเครือร้านค้าหรือรับชำระค่าบริการธุรกรรมทางการเงินต่างๆบริษัทไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อการรักษาความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์ที่ดำเนินการโดยบุคคลภายนอกดังกล่าวนี้บริษัทแนะนำให้ท่านตรวจสอบถึงนโยบายส่วนบุคคลของเว็บไซต์ต่างๆนั้นเพื่อดูว่ามีวิธีการจัดการกับข้อมูลที่เก็บรวมรวบไปรับจากท่านอย่างไร